Swimming pool and Jacuzzi

The Orangery surrounded with a park has been designed as a place for experiencing the benefits of water at various temperatures and states. For the comfort of our guests the Orangery is connected to the Manor with an underground passageway allowing a comfortable bathrobe walk between the buildings.

Dwór Kombornia Hotel & SPA - BasenThe ground floor houses a sports swimming pool with 3 lanes, a recreational pool, Jacuzzi and a paddling pool with a counter current for children.

In the recreational pool you will find a variety of equipment to gently relax muscle stress, boosting circulation in all body parts. Waterfall, air geysers, massage jets in walls and floor and air-massage beds all can be found there.

The use of the swimming pool and Jacuzzi is free of charge for our hotel guests.

Hippocrates used to say that

"The way to keep the body in health and fitness is simple - a lots of water ..."

Today, none of that message has not changed. Water rejuvenates, adds beauty, heal. We want to give you moments of water madness and becouse of this we have prepared a special offer of our Water World.

 

Opening hours

Information and conditions of use of the pool.

Dwór Kombornia Hotel & SPA - BasenEntry to the pool in Monday - Thursday, Saturady, Sunday:  from 600 to 2100.
Entry to the pool in Friday: from 600 to 2000.

 • entrance to the swimming pool is included in the price of the stay or package,
 • packages include the use of the Zone Sauna at regular hours,
 • Starting saunas off a standard hours costs 50 PLN for the first person,
 • other services (Zone of Sauna, Salt Cave, Ritual Aufgus, entrance for Pool Party or Saunas Night) are paid separately.

Nowość

Od poniedziałku do czwartku zapraszamy na basen z  "Promocyjnym biletem czasowym"
W dniach poniedziałek - czwartek w godzinach od 15:00 do 18:00 w ramach Promocyjnego biletu czasowego zapraszamy na 3 godzinny relaks na basenie- korzystanie z saun gratis w cenie 25 PLN/osoba.

Cennik wejść jednorazowych

 

STREFA WELLNESS - CENNIK WEJŚĆ JEDNORAZOWYCH

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - BASEN (BN - Normalny)

 

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
65 min. poniedziałek - czwartek 16,00 zł 1 PLN za każde 3 minuty 8%
65 min. piątek - niedziela 20,00 zł 1 PLN za każde 3 minuty 8%

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - Sauny i łaźnie (SN - Normalny)

 

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
65 min. poniedziałek - czwartek 18,00 zł 1 PLN za każde 3 minuty 23%
65 min. piątek - niedziela 20,00 zł 1 PLN za każde 3 minuty 23%

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - Grota solna (GSN - Normalny)

 

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
45 min. poniedziałek - niedziela 12,00 zł 1 PLN za każde 3 minuty 8%

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - AUFGUSS + sauny i łaźnie (SFN - Normalny)

 

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
65 min. poniedziałek - czwartek 40,00 zł 1 PLN za każde 3 minuty 23%
65 min. piątek - niedziela 45,00 zł 1 PLN za każde 3 minuty 23%

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - Siłownia (SIN - Normalny)

 

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
65 min. poniedziałek - niedziela 18,00 zł 1 PLN za każde 3 minuty 23%

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - Trening Personalny (TPN - Normalny)

 

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
70 min. poniedziałek - niedziela 60,00 zł 1 PLN za każde 3 minuty 23%

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - BASEN - Zajęcia AQUA
- grupowe ćwiczenia na basenie ZAGB - (Normalny GRUPA)

 

Czas Dzień tygodnia Cena Dopłata po przekroczeniu czasu stawka VAT
70 min. poniedziałek - niedziela 35,00 zł 1 PLN za każde 3 minuty 23%

 

W przypadku skorzystania z innych usług niż wykupiona, dodatkowa usługa zostanie doliczona jako dopłata wg stosownej stawki dopłat wg rzeczywistego czasu pobytu. Niniejsza oferta oraz załączony cennik obowiązuje od 26 lutego 2014 roku do odwołania.

Karnety

Karnet  MIESIĘCZNY BASEN 100
Karnet na okaziciela ważny w okresie jednego miesiącakoszt doładowania 100 PLN ( VAT 8%). Koszt wejścia jednorazowego na basen (w godzinach otwarcia Strefy Wellness), niezależnie od dnia tygodnia w ramach niniejszego karnetu wynosi 10 zł za 65 minut oraz 3 zł za 3 minuty przekroczenia czasu.
20%
rabatu na karnety (czyli zakup za 80 zł) przysługuje Firmom z podpisaną umową długoterminową,

Karnet MIESIĘCZNY imienny All Inclusive- wycena indywidualna
(ważny tylko z dokumentem tożsamości -dziecko z legitymacją).

BILET GRUPOWY D
Wejście dla dzieci szkolnych w grupach zorganizowanych, w specjalnej cenie w ustalonych terminach.

Bilety rodzinne

BILETY RODZINNE NA BASEN (nie obowiązuje karnet)

(poniedziałek - czwartek)
1 osoba dorosła +1 dziecko – 15 PLN/65 min,
1 osoba dorosła +2 dzieci   – 25 PLN/65 min.
(piątek - niedziela)

1 osoba dorosła +1 dziecko – 20 PLN/65 min,
1 osoba dorosła +2 dzieci    – 35 PLN/65 min.
Wiek dziecka uprawnionego do zniżki – max. 12 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej
przedłużenie czasu: 1 PLN/za 3 minuty/osoba

BILET GRUPOWY D
Wejście dla dzieci szkolnych w grupach zorganizowanych, w specjalnej cenie w ustalonych terminach.

Ważne informacje

Uwaga:

 • Warunki korzystania ze Strefy Wellness określa Regulamin Basenu.
 • Wypożyczenie ręcznika kąpielowego lub szlafroka – 9 PLN (dla Gości hotelowych bezpłatnie).
 • Ceny brutto w złotych, nie łączą się z innymi promocjami.
 • Na basenie mogą odbywać się zajęcia lub ćwiczenia w wodzie (np. Aqua Fitness lub zajęcia dla Najmłodszych), co skutkować może wyłączeniem części lub całości torów pływackich. W tym czasie osoby przebywające na basenie, a nie biorące udziału w zajęciach zorganizowanych, mogą korzystać z wolnej części pływalni.
 • Saunowy Naturalny Wtorek- obowiązuje tylko we wtorki.
 • Prosimy o poinformowanie z wyprzedzeniem o chęci skorzystania z kompleksu saun, groty solnej i zajęć w ramach Akademii Wellness.

Regulamin Basenu

 1. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem.
 2. Korzystanie z pływalni  jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu.
 3. Pływalnia czynna jest:
  w dniach sobota- czwartek w godzinach od 800 do 2130.
  w piątki w godzinach od 800do 2000.
 4. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane, podczas których zostaje wyłączona z dostępności część niecki.
 5. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Instruktorów i Personelu obsługującego obiekt.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do zaleceń obsługi mogą zostać wyproszone z terenu pływalni.
 7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z basenu tylko pod opieka osób dorosłych. Obowiązuje stały kontakt z dzieckiem na odległość wyciągniętej ręki. Pod opieką jednej osoby może pozostawać max. 2 dzieci.
 8. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała.
 9. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia pływalni. Zaleca się używanie czepka pływackiego (zwłaszcza osobom o długich włosach).
 10. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.
 11. Dzieciom do lat dwóch niezbędne jest stosowanie w celach ochronnych specjalnych pielucho-majtek do pływania dostępnych do zakupienia na Recepcji Hotelu.
 12. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybice, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób RSF Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu Pracownikowi Obsługi.
 15. Na terenie pływalni zabrania się:
  • poruszania się bez obuwia (klapek basenowych z podeszwą antypoślizgową)
  • wnoszenia i używania na terenie hali basenowej dmuchanych materacy lub innych dużych przedmiotów służących do pływania (nie dotyczy wyposażenia pływalni)
  • palenia papierosów
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
  • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających
  • używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony
  • biegania i wtrącania do wody innych użytkowników
  • wchodzenia na balustrady, murki oraz inne urządzenia nie służące do tego celu
  • skakania do wody z murków, balustrad, schodów, mostka lub innych fragmentów konstrukcji obiektu
  • konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej,
  • wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nie przeznaczonych
  • niszczenia wyposażenia
  • zanieczyszczania wody basenowej
 16. Na basenie pływackim obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
 17. Korzystający z pływalni ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia i uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.
 18. Za rzeczy zaginione lub skradzione, nie oddane do depozytu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu pływalni.
 20. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne Kodeksu Cywilnego.

 

Odleglość basenu w Dworze Kombornia Hotel & SPA****

- Krosno 9 km, Iwonicz 21 km, Rymanów 21 km, Dukla 24 km, Bóbrka 24 km, Sanok 37 km, Rzeszów 50 km, Solina 68 km, Przemyśl 82 km, Lwów 176 km,
- do najbliższego polsko-słowackiego przejścia granicznego (Barwinek - Vyąný Komárnik) - 40 km
- do najbliższego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego (Medyka – Шeгини) - 96 km