Basen i jacuzzi

Otoczona parkiem dworska Oranżeria została zaplanowana jako miejsce doświadczania dobroczynnego oddziaływania wody o różnej temperaturze i w różnych stanach skupienia. Co ważne, dla wygody naszych Gości połączona jest podziemnym przejściem z budynkiem Dworu.

Przestrzeń parteru zajmuje basen z 3 torami do pływania o długości 17 metrów, basen rekreacyjny, jacuzzi oraz brodzik dla dzieci z funkcją przeciwprądu.

W basenie rekreacyjnym znajdą Państwo różnorodne urządzenia służące łagodnemu usuwaniu napięć mięśniowych, pobudzaniu krążenia i lepszego ukrwienia komórek skóry, a są to: dysze masujące w ścianach i na dnie, gejzery powietrzne, kanapy masażu powietrznego i wodospad.

Baseny wraz z kompleksem saun i łaźni, grotą solną oraz siłownią są dostępne nie tylko dla Gości hotelowych. Na chwilę relaksu zapraszamy tu wszystkich chcących z nich skorzystać.

Basen jest pod kontrolą laboratorium Jars. Woda w basenie jest pod stałą kontrolą sanepidu i spełnia wszelkie wymogi przepisów dotyczących jakości wody. 

Hipokrates zwykł mawiać, że

"Sposób na utrzymanie ciała w zdrowiu i kondycji jest prosty – dużo wody..."

Dziś nic z tego przesłania się nie zmieniło. Woda odmładza, dodaje urody, leczy... Pragniemy podarować Państwu chwile wodnego szaleństwa i dlatego przygotowaliśmy specjalną Ofertę Promocyjną naszego Wodnego Świata.

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 04.04.2018 r. w godzinach 9:00 - 14:00
Strefa Wellness (basen, sauny, grota solna) będzie nieczynna
- PRZERWA TECHNICZNA.
 

Za utrudnienia przepraszamy! 

Zapraszamy

Informacje o godzinach korzystania z Basenu.

Dwór Kombornia Hotel & SPA - BasenWejście na basen w dniach:

  • poniedziałek - niedziela w godzinach od 6:00 do 21:00 (ostatnie wejście o 20:00),
  • wejście na basen zawarte jest w cenie pobytu lub pakietu,
  • pozostałe usługi lub usługi nie objęte pakietem pobytowym (Strefa Saun, Grota Solna, Rytuał Aufguss, Aqua Aerobic, wejścia na imprezy Pool Party/Noce Saun i Wieczory Rytuałów są płatne odrębnie).
  • wykupienie biletu wstępu na basen jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Basenu,
  • dokonanie rezerwacji pobytu w hotelu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Basenu.

Dodatkowe informacje:

  • temperatura wody w basenie to 28-29oC,
  • temperatura wody w jacuzzi to 36oC,
  • basen pływacki z 3 torami do pływania ma 17 m długości i 1,2 m głębokości. 

Cennik Strefy Wellness

Regulamin Basenu

REGULAMIN BASENU
1. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem.
2. Pływalnia czynna jest: w dniach poniedziałek - niedziela od 6:00 do 21:00 (ostatnie wejście o 20:00).
3. W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane, podczas których zostaje wyłączona z dostępności część niecki.
4. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni w godzinach jej otwarcia odpowiedzialni są ratownicy i instruktorzy prowadzący zajęcia.
5. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń ratowników i instruktorów obsługujących obiekt.
6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i obsługi mogą zostać wyproszone z terenu pływalni.
7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych; jeden opiekun- dwójka dzieci. Obowiązuje stały kontakt z dziećmi na odległość wyciągniętej ręki.
8. Dzieci do lat 3 nie mogą korzystać z jacuzzi.
8. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała.
9. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno – moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych elementów metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzenia elementów wyposażenia pływalni. Zaleca się używanie czepka pływackiego (zwłaszcza osobom o długich włosach).
10. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp.
11. Dzieciom do lat dwóch niezbędne jest stosowanie w celach ochronnych specjalnych pieluchomajtek do pływania dostępnych do zakupienia na Recepcji Hotelu.
12. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybice, brodawicę, rumień, różę itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania, będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób RSF Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu pracownikowi obsługi.
15. Na terenie pływalni zabrania się: chodzenia bez obuwia (klapek basenowych z podeszwą antypoślizgową), korzystania z basenu w szkłach kontaktowych, palenia papierosów, wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony, biegania i wtrącania do wody innych użytkowników, wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki oraz inne urządzenia nie służące do tego celu, skakania do wody z murków, balustrad, schodów, mostka lub innych fragmentów konstrukcji obiektu,
konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hal basenowych poza barem i strefą do tego wyznaczoną,
wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nie przeznaczonych, niszczenia wyposażenia, zanieczyszczania wody basenowej.
16. Na basenie pływackim obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
17. Korzystający z pływalni ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia i uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.
18. Za rzeczy zaginione lub skradzione, nie oddane do depozytu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
19. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu pływalni.
20. W sprawach spornych nie określonych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne Kodeksu Cywilnego.

W przypadku skorzystania z innych usług niż wykupiona, dodatkowa usługa zostanie doliczona jako dopłata wg. stosownej stawki dopłat liczona wg. rzeczywistego czasu pobytu.
Niniejsza oferta oraz załączony cennik obowiązuje od 1 grudnia 2017 roku do odwołania.

 

Odleglość basenu w Dworze Kombornia Hotel & SPA****

- Krosno 9 km, Iwonicz 21 km, Rymanów 21 km, Dukla 24 km, Bóbrka 24 km, Sanok 37 km, Rzeszów 50 km, Solina 68 km, Przemyśl 82 km, Lwów 176 km,
- do najbliższego polsko-słowackiego przejścia granicznego (Barwinek - Vyąný Komárnik) - 40 km
- do najbliższego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego (Medyka – Шeгини) - 96 km